Välj en sida

Den framstående bloggaren och forskaren Seth Godin för en intressant diskussion om att skolan behöver förändras. Gå ifrån systemet att lära eleven att bli en bra ”arbetare”, till att öppna upp för mer kreativitet och ett sätt att tänka, som stärker individens självständighet och entreprenörstänk.

Ny tidsålder – ny konkurrens

I skolan lär du dig att lyssna och ta till dig ämnen som ska förbereda dig att bli en rättskaffens vuxen och hitta det yrke du bör läsa till. Kommer vi inte på det själva, går vi till syokonsulenten som talar om för oss vad vi ska jobba med och vilken utbildning som krävs. Industrierna från 40-50 talet fullkomligen skrek efter arbetskraft, som kunde ställa sig i leden och producera allt vi byggt upp våra samhällen med, fram till idag. Pappa berättade hur det var att söka jobb som nyexad ingeniör på 60 talet, att det vara var att välja. Idag ser det annorlunda ut. Allt är i förändring, ett skifte som började på 90-talet enligt Godin, i den digitala ålder vi har idag.

Var hela DU på jobbet, inte bara en titel

I den moderna ekonomin har vi bytt ut en betydande del arbetskraft mot robotar. Vi behöver inte 100 man för att sätta ihop en bil längre, utan kanske 5, som kontrollerar den automatiska processen. Hur gör vi då med våra två händer? Hur står vi oss var och en i den moderna ekonomins konkurrens? Vilket jobb ska jag ta för att vara säker som anställningsbar?Ja, lyssnar man till Renée Mauborgne (en av författarna till boken ”Blue Ocean Strategy”) eller Seth Godin, så handlar det om att bli riktigt bra på att vara ditt unika du. Använd och utveckla din kreativitet för att hitta nya vägar att nå din specifika marknad. Vässa din kompetens på områden där du tar med dig hela din person på jobbet, inte bara en titel. Vi behöver dig som den unika människa DU är på arbetsplatsen, med ditt kreativa och problemlösande tänkande.

Är jag bra nog då?

Visst kan man få en bra idé och se möjligheter i att tänka eller göra nytt, men direkt kopplar rädslan in! Är jag bra nog? Kan jag räcka till? Här gäller det att analysera våra svagheter, vad behöver du bygga på för att bli starkare på din väg framåt. Det intressanta är att både Mauborgne och Godin menar på, att det är när du känner rädslan att misslyckas som du är på rätt väg.

”You should feel afraid. That doesn’t make you weak. It’s what makes you normal and human because it’s shifting from what you know to imagine new possibilities.” Renée Mauborgne

Du kanske känner en stark kreativitet inom dig som längtar ut, men vet inte i vilken form den ska vara? Ska jag lyssna på den? Är den rätt? Är det flummigt? Nej, tvärtom. Det är att ta ansvar för att bidra med det bästa du kan i ditt liv. Att uttrycka den du är på riktigt och lyfta fram det bästa hos dig, den tid du lever. Den grad av lycka du känner när du får agera i ”flow”, då tiden stannar för att det du gör inte känns som ett motstånd. Du öppnar en brunn som bara flödar över av idéer och tankar. DET är så häftigt. Det känner du igen, du som snuddat vid din kreativitet. Eller hur? =)

Med ökad självkänsla ökar modet

Min kreativitet har alltid funnits. Som den gör för oss alla. Den tar bara olika uttryck. För mig har det varit avgörande att jobba på min självkänsla för att låta den komma fram mer. Just detta, med att deala med rädslan.  Idag jobbar jag med stort fokus i en bransch med många gamla arbetssätt och vanor som behöver förnyas. Vi behöver digitalisera mer ”human-to-human” inte produkt till marknad, på rätt sätt. Vi ska nå ut ännu bättre och hjälpa fler. Och den kreativitet jag får uppleva, ger mig härlig oiiii känsla varje dag.

Så ner där och gräv i rädslan. Vad har du för färdigheter som är DU? Är det kanske dags att öppna den dörren?

Share This